Win the Lottery!

(English translation below)

”God søvn, overskud til familien, fokus på arbejde, gang i sexlivet…” er bare nogle af de feedbacks, kursister giver efter seks ugers Mindfulness træning. De kommer med træthed og går med gevinst i Lotteriet – i form af overskud, balance mellem arbejde/fritid og god samvittighed ift familie, venner og sig selv.

Hvordan? Fordi de har sat 20 minutter af hver dag til at sidde stille med sig selv og deres åndedræt i dyb meditation. Tænk over det; 20 minutter?! – hvor meget er det ud af et helt liv? En dag? En karriere? Enig…ingenting! Så enkel er Mindfulness – når den bliver passet og vedligeholdt. 20 minutter hver dag, stille på en stol med lukkede øjne og fokus på dit åndedræt.

Teknikken kan alle lære; den skal bare indarbejdes. Og når først overskuddet vågner, oplever de fleste en længsel efter mere harmoni. Sundere mad, mere motion, gladere tanker, afspændte muskler, berøring og latter. Som igen genererer overskud, energi, glæde og balance.

Den store inspirator i mit liv til at leve et mindfullt liv – var min oldefar. Han var klog mand i Jylland; cyklede fra gård til gård og helbredte folk med sine kloge ord om sundhed. For sin tid var han usædvanlig (1940-erne); fordi han vidste vildt meget om mad som medicin, glade tanker, livgivende humor og motion. Han kunne mageligt have kørt fra gård til gård i egen bil, men valgte cyklen. Han strikkede sine egne trøjer i ren uld og rev de kunstige såler af skoene og erstattede dem med læder. At han så også gik over stregen nogle gange med mystiske tinkturer, der nær tog livet af folk – er en anden sag. Hans holistiske grundholdning var banebrydende, og det er jeg ham dybt taknemmelig for.

Sådan tror jeg, vi alle kender eller har en tæt på os, som inspirerer os til at bryde med hamsterhjulet og leve afbalanceret. Bringe meditation og motion, mad, latter og skønhed ind i tilværelsen, så energibeholdningen får et boost. Ren gevinst i Lotteriet!

Du kan booke 6 ugers kursus i Mindfulness hos mig under “Kontakt” eller på mail@helenekrenchel.dk og mobil: 40528316.

 

ENG:

 

WIN THE LOTTERY

“Good sleep, energy for the family, focus at work and a rejuvenated sex life …” are just some of the gains many of my mindfulness participants talk about after mere six weeks of mindfulness training. They bring fatigue and leave with a jackpot – in terms of energy, balance in work/leisure and a good conscience in relation to family, friends and themselves.

 How? Because they have set aside 20 minutes a day to sit quietly with themselves and their breath in deep meditation. Think about it; 20 minutes?! – how much is that out of a lifetime? One day? A career? Agree … nothing! So simple is Mindfulness – when it is cared for and maintained. 20 minutes each day quietly on a chair, eyes closed and focus on your breath.

 Everyone can learn the technique; it just has to be incorporated. And once the surplus wake, most people experience a longing for more…more harmony, self-responsibility, healthier food, more exercise, happier thoughts, relaxed muscles, touch and laughter. Which in turn generates more energy, joy and balance.

 The great inspiration in my life to live a holistic life – is my great-grandfather. He was a wise man in Jutland; cycled from farm to farm and healed people with his wise words about health. For his time he was unusual (1920s); because he had a deep knowledge about food as medicine, happy thoughts, life-giving humor and exercise. He could comfortably have run from farm to farm by car, but chose the bike. He knitted his own sweaters in pure wool and tore the artificial soles of the shoes and replaced them with leather. That he also went over the line sometimes with mysterious tinctures, that almost killed people – is another matter. His basic attitude in renewable holism was unique, and I am deeply grateful to him.

 And so I think we all know someone or have a person close to us, that inspires us to live a balanced life. Through meditation and exercise, food and laughter, healthy sex and beauty to strengthen our energy and create quality in life. The absolute win in Lottery!

You can book the 6 week course in Mindfulness with me under “Contact” or mail@helenekrenchel.dk and mobile: +45 40528316th

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


error: Content is protected !!